Welkom op de website van de Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen.

De Hoeksteen is een kleine, van oorsprong gereformeerde, wijkgemeente binnen de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel. Zij kerkt sinds 1968 in het gebouw de Hoeksteen in de wijk Middelwatering. Het territoriale gebied bevat officieel de wijken: Middelwatering, Capelle West, 's-Gravenland, Fascinatio en de geperforeerde leden van Kralingse Veer. De sfeer in de gemeente is goed en de gemeente kenmerkt zich als open, hartelijk en gastvrij.

Welkom

Op het kerkgebouw van Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen staat een bord met het woord: welkom. Dat staat er niet zomaar; wij geloven dat Jezus Christus ons leert dat bij God ieder mens welkom is. Dat welkom delen we graag en daarom is het ons doel een gastvrije gemeente zijn voor iedereen ongeacht achtergrond huidskleur of geaardheid. Kom gerust met ons meevieren op de zondagochtend, de dienst begint om 10 uur en na afloop (ongeveer 11.15 uur) is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens de koffie. Ook op vrijdagochtend bent u welkom aan de koffietafel van 10.30 – 12.00 uur. Door te komen kunt u kijken of wij het woord welkom waarmaken. En wij willen er graag op aangesproken worden wanneer u of jij dat anders ervaart.

Agenda

Actueel

Jubileum 50 jaar De Hoeksteen

Antependium opgehangen

Op zondag 7 oktober werd het eerste antependium opgehangen van de serie van 4 nieuwe antependia die vervaardigd worden door kunstenaar/predikant Anne Marie van der Wilt.

Op zondag 24 maart 2019 is er een bijzondere kerkdienst waar alle nieuwe kleden worden gepresenteerd en het ontwerp wordt toegelicht door Anne Marie.

Klik op de foto voor een vergroting


Jubileumboekje
Ter gelegenheid van 50 jaar De Hoeksteen is een jubileumboekje uitgebracht met diverse herinneringen en een beschrijving van de kerk als gebouw. Zie hier de omslag van het boekje.
Dit boekje is te bestellen voor € 9,95 op: aanmelden@hoeksteen.pkncapelle.nl
U krijgt dan een e-mail over de wijze van bestellen en betalen. Voor mensen van buiten Capelle komen er porto en verpakkingskosten bij.

Taizé vieringen 2018-2019
Ook dit seizoen worden een aantal Taizé-vieringen gehouden in diverse kerken. Zie voor tijden en plaatsen de folder. [Harry de Groot]

Gebed voor Syrië
Elke vrijdag, na afloop van de Open Kerk, wordt om 12:00 de klok geluid, waarna in de kerkzaal wordt gebeden voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië. Om 12:15 wordt het gebed afgesloten met het Onze Vader. Iedereen die mee wil bidden is van harte welkom. [Ds. Dora Hoekstra]

Kinderclub elke woensdagmiddag
Ieder woensdagmiddag van 14 – 15:30 uur zijn kinderen in de basisschoolleeftijd van harte welkom in De Hoeksteen. Knutselen, spelletjes doen, luisteren naar een Bijbelverhaal en veel plezier zijn de ingrediënten van deze club.

We zijn ook op zoek naar leiding die mee kan helpen dit buurtwerk vorm te geven! Reacties naar: aanmelden@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Wetenswaardigheden

Preken Ester
In de kerkdiensten van augustus 2017 heeft ds. Hoekstra een viertal diensten gewijd aan het bijbelboek Ester. Een samenvatting van de preken leest u hier. [Ds. Dora Hoekstra]

Beleidsplan
De kerkenraad heeft het beleidsplan voor de periode 2017-2022 vastgesteld. Lees dit beleidsplan hier. [Ruud Heijloo]

Deel je levenIneke weer terug uit Tanzania
Van 15 januari tot 9 februari 2017 is Ineke Noordhuis samen met haar collega Angela, in Makiungu geweest. Lees meer... [Harry de Groot]

(Advertentie)
Enthousiast talent gezocht
Iedere woensdag buiten de vakanties heeft de Hoeksteen een kinderclub voor kinderen uit de buurt. Het doel van deze club is: kinderen op de vrije woensdagmiddag een veilige plek bieden waar ze plezier kunnen hebben. We doen de volgende activiteiten: knutselen, spelletjes, speurtocht, buiten spelen, luisteren naar een verhaal, poppenkast spelen etc. Op de club zitten kinderen uit verschillende culturen en met een verschillende religieuze achtergrond.
We zijn dringend op zoek naar (meer) leiding. Houd je van kinderen, wil je, vooral in je houding, iets laten merken van de liefde van Christus, kun je tegen kinderlawaai en gezelligheid maar durf je wel op te komen voor regels? En heb je tijd? Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken. Meld je aan bij: aanmelden@Hoeksteen.PKNCapelle.nl dan nemen wij z.s.m. contact met je op. Je hoeft geen lid te zijn van onze kerk. [Ds. Dora Hoekstra]

Verhuur zalen De Hoeksteen
Rond het beheer van De Hoeksteen is het een en ander veranderd. De Meerpaal is verkocht en is daarom niet meer beschikbaar. Willem en Hennie Friederich hebben afscheid genomen als kostersechtpaar. Vanaf 1 januari 2017 is het stokje overgenomen door een beheersteam onder leiding van Marten Doeve. Voor kerkelijke activiteiten kunnen de zalen via hem worden besproken. Als er geen kerkelijke activiteiten zijn kunnen de zalen worden gehuurd door derden. Bespreken van zalen kan via het e-mail adres Zaalhuur@Hoeksteen.pknCapelle.nl.

Gedenkstenen

Een drietal gemeenteleden van de Hoeksteen vonden de manier, waarop de "GEDENKSTENEN" in de kerk liggen, voor verbetering vatbaar en na enig overleg opperde Janny het idee om te zien of er een paar handen konden worden gemaakt. Desgevraagd was een van de architecten van de Hoeksteen, Arie Stout uit Ridderkerk, graag bereid om de handen vorm te geven.
Het resultaat is op zondag 29 november in de dienst gepresenteerd. De handen symboliseren de handen van God aan wie wij de overledenen overdragen. [Janny en Arend van Eijl en Hans Noordhuis].


Stiltecentrum

In de achterste nis links van de kerkzaal van de Hoeksteen is een stiltecentrum ingericht.

Als de kerk open is kunt u hier terecht voor meditatie en gebed. Of het aansteken van een kaarsje.

Met dank aan Hans Noordhuis, die verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Cursus Theologie voor Gemeenteleden
In De Hoeksteen wordt de regionale cursus TVG van de PKN gehouden op maandag en dinsdag. Na de vakantie start een nieuwe serie. Meer informatie in de folder. [Harry de Groot]

Bloemschikking in de Adventstijd en de 40-dagentijd
Foto's van de bloemschikkingen in de Adventstijd en in de 40-dagentijd zijn te zien op de pagina van de kerkdiensten.

Vorming & Toerusting
- Wie vragen heeft over de Bijbel, over geloven of over het leven is uitgenodigd een mail te sturen naar de wijkpredikant. Zij neemt dan z.s.m. contact op. [Ds. Dora Hoekstra]

Geloofskoffertje
Bij de doop heb je belooofd je kinderen op te zullen voeden met het geloof. En je meende het van harte! Maar in de praktijk blijkt het nog niet mee te vallen. Een dag is zo maar om, een moment zo maar voorbij. Om maar te zwijgen van alle prakische vragen: welke kinderbijbel kies je voor je kind? Wat is bidden eigenlijk en wanneer kun je dat het beste doen?
Door onze gemeente reist sinds 14 april een geloofskoffertje met daarin allerlei materialen die jullie als ouders op weg kunnen helpen bij de geloofsopvoeding. De koffer gaat uit logeren en blijft drie weken lang, daarna reist hij weer door naar een volgend adres. Natuurlijk is de koffer bedoeld als ondersteuning voor onze gemeenteleden. Maar wie erin geinteresseerd is en geen lid is van de Hoeksteen mag zich gerust aanmelden via: aanmelden@Hoeksteen.PKNCapelle.nl. Wij nemen dan contact op om een 'logeerafspraak' voor de koffer te maken. [Ds. Dora Hoekstra]

Vrijdagmorgeninloop
Op vrijdagmorgen willen we een plaats van ontmoeting zijn. Er komen mensen van de voedselbank om hun pakketten op te halen. En er is een tafel waaraan een gastvrouw/heer koffie schenkt en een luisterend oor biedt. Wees welkom om elkaar te ontmoeten! De predikant is doorgaans op de vrijdagochtend vanaf 9.00 uur aan het werk in haar kamer in de Hoeksteen en iedereen die een luisterend oor nodig heeft mag haar storen. [Ds. Dora Hoekstra]

Radio Hoeksteen: uitzending van kerkdiensten via Internet
De uitzendingen vanuit De Hoeksteen zijn via Internet te beluisteren. Ook een aantal recente diensten zijn hier te vinden. Ook bij kortstondige ziekte kunt u van deze dienst gebruik maken. U vindt de benodigde informatie onder de knop "Kerkdiensten" hiernaast of op pknCapelle.nl/RadioHoeksteen.

Preekvoorziening De Hoeksteen
Marion Croese verzorgt de preekvoorziening voor De Hoeksteen. Heeft u suggesties voor predikanten die in De Hoeksteen zouden willen voorgaan, geef de naam dan door aan Marion.

Collectebonnen
Gironummer 154886 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Capelle ad IJssel inzake collectebonnen. Zie pagina "Informatie".

Stichting Hulp in Praktijk
Stichting HiP is een organisatie die kerkleden die op basis van hun talenten en capaciteiten hulp willen bieden aan mensen in nood in contact wil brengen met mensen met een hulpvraag. De diaconie van onze wijkgemeente participeert ook in HiP. Dat betekent dat u zich ook als hulpbieder aan kunt melden! Kijk voor meer informatie op www.stichtinghip.nl. [Marion Croese]

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
staat integraal op internet: www.biblija.net of www.denieuwebijbelvertaling.nl

Kunst in de kerk
Enkele impressies van kunst in de kerk, hier in Capelle. Lees meer ...

Nieuw uit Taizé
Informatie over het abonneren op de nieuwsbrieven uit Taizé vindt u op deze pagina. Lees meer ...

Deze site is voortdurend in ontwikkeling. Voor vragen betreffende de site, open links, etc, kunt u mailen naar de WebMaster: Harry de Groot.

Laatst gewijzigd: 10-dec-18