liturgische kleden

Inleiding op de dienst
Vandaag is het een bijzondere dienst omdat de nieuwe liturgische kleden in gebruik worden genomen.
Daarom is vandaag niet alleen rood te zien maar alle 4 de kleuren van het liturgisch jaar. In deze dienst zullen we ingaan op de betekenis van de liturgische kleuren en kleden.
PROCES; Voor heel veel kerkelijke gemeenten in het land heb ik kleden mogen maken, maar vond het toch extra mooi om voor een voor mij heel bekende gemeente te worden uitgenodigd om kleden te mogen maken. Dat was afgelopen zomer.
Samen met een grote groep mensen jong en oud als vertegenwoordiging van jullie gemeente hebben we nagedacht over de liturgische kleden voor uw kerkzaal.
Natuurlijk had ik uit mijn ervaring met jullie als gemeente, waar ik heel graag voorganger ben ,al een beeld maar was ook benieuwd ...........
In dit uitvoerige gesprek kwam naar voren dat jullie veelkleurige gemeente bent.
 • *Een open gemeenschap waar ruimte is voor verschillende denkbeelden.
 • *Meerdere keren klonk dat omzien naar elkaar hier en betrokkenheid heel belangrijk wordt gevonden. De woorden warmte, openheid, hartelijkheid en ontmoeting , vriendelijkheid, klonken meerdere keren. Niet alleen gastvrij naar mensen binnen de gemeente maar ook naar mensen daarbuiten. Zoals duidelijk wordt dat er soms ook gedenkstenen zijn voor mensen die overlijden maar niet bij deze gemeente horen.
 • *Diaconaat is een belangrijk aspect van de Hoeksteen , dit uit zich o.a in de wekelijkse voedselbank en het daarbij horende sociale spreekuur.
 • *Mooi om van de twee jongeren te horen dat ze zich hier ook welkom voelen en het fijn vinden dat ze bij het gemeente zijn worden betrokken zoals bijv. in de app groep, maar ook dat ouderen ge├»nteresseerd zijn in hen.
 • *Elke keer als ik hier kom geniet ik van het symbolisch bloemschikken dat hier zo, belangrijke plaats in de eredienst heeft gekregen en met zoveel zorg wordt gemaakt. Daarmee wordt uitgedrukt dat de woorden van Bijbel geloof en traditie niet alleen via het Woord uitgelegd kunnen worden maar ook via verbeelding, dat wat zichtbaar is.
 • De ontwerpen van de kleden zijn tot stand gekomen vanuit het uitvoerige inspirerende gesprek dat plaatsvond in juni 2018.
  In deze dienst gaan we in op de betekenis en achtergrond van het gebruik van liturgische kleuren in de kerk.
  Het gebruik van kleuren in de kerk is niet een kwestie van decoratie of versiering maar het gebruik ervan diep geworteld ligt in de christelijke traditie.

  Bij de paramenten die u hier vandaag ziet ligt de nadruk op de liturgische kleur, uitgewerkt in ton sur ton; dat wil zeggen; verschillende kleurtonen van 1 kleur. Uitgevoerd in zijde d.m.v. verschillende borduurtechnieken.
  Uitgangspunt; de tekst uit het verhaal van de Emmausgangers uit Lucas 24
  Verschillende delen uit dit verhaal zijn geborduurd op de kleden, van dichtbij te lezen. Een prachtig verhaal van mensen die samen op weg zijn, met elkaar delen , in verhalen, het brood breken en Christus daarin ontmoeten.
  Qua beeldtaal is op alle kleden gekozen voor de symboliek van het hart met daarin Jezus met geopende armen. Jezus is uitnodigend naar iedereen ongeacht wie je bent. Iedereen is van waarde en doet ertoe bij God. Het hart is geopend als verwijzing dat God ons in de ruimte wil zetten , we gaan onze eigen weg en ons niet op een beklemmende manier vasthoudt. De symboliek van het gehalveerde hart verwijst ook naar de moeite en pijn van mensen die wij kunnen ervaren als we iemand los moeten laten. God is er dan om ons nabij te zijn, te troosten en te bemoedigen.
  Op alle kleden zijn 7 mensen te zien. Het getal 7 is een belangrijk getal in de architectuur van deze kerkzaal. 7 Lampen in de de kerk die samen komen in 1 punt als verwijzing naar Jezus. De 7 lampen gaan richting de buitenwereld via de vlam op het dak als teken van Gods Geest. 7 is het Bijbelse getal van volheid, het getal van alle mensen, heelheid. De mensen zijn weergegeven heel divers ieder met een eigen vorm , grootte en eigen kleur.
  Op het paarse kleed.
  De kleur van verwachting en inkeer passend bij de tijd van advent en de 40 dagen voor Pasen. De gestileerde vorm van het hart is lila paars verwijzend naar Gods ontferming daar waar wij het nodig hebben.
  Tekst Lucas 24 ; "nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem". (met betrekking op de opgestane Heer maar ook het kind Jezus in de kribbe.)
  Wit
  De kleur van Feest Pasen en Kerst, kleur van opstanding , nieuw begin, nieuw leven.
  Daarbij denken we aan het Licht van God dat in de mens Jezus geboren wordt met Kerst. Maar ook het Licht van God dat zichtbaar wordt bij de opstanding van Jezus Christus met Pasen . Het Licht van God dat dwars door duisternis en donker heen breekt als kracht bemoediging als teken van God die naar ons omziet. Op het Antependium te zien als het gouden hart.
  De mensfiguur is alleen dmv een contour weergegeven als verwijzing naar de opgestane Christus. Met de opstanding van Jezus worden ook wij uitgenodigd om een nieuw begin te maken ons waar mogelijk te bevrijden uit alles wat ons inperkt en klein houdt. Op het kleed zien we de warmte van het Licht en haar stralen. De mensen worden door dat Licht omgeven, bemoedigt , getroost.
  De Tekst: Lucas 24; 23 "De engelen zeiden dat hij leeft"

  Rood
  De kleur van Gods Geest, liefde, enthousiasme, feest. Te denken aan het Pinksterverhaal waarbij de discipelen, vrienden en vriendinnen van Jezus in vuur en vlam werden gezet, in beweging naar de wereld toe. Door de Geest van God die mensen bemoedigt, troost op weg helpt waar menselijkerwijs wegen zijn vastgelopen, maar ook de Geest van God die enthousiast maakt, blij en vrolijke maakt, de kleur van creativiteit , van liefde van mensen onderling maar ook de liefde tussen God en mensen.
  Tekst Lucas 24;32 "Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot"


  Groen
  Verwijzend naar Gods goede schepping, Dankbaar voor Gods goede schepping. Groen verwijst ook naar Gods belofte om altijd trouw te blijven wat zijn hand begonnen is te doen aan de wereld en hen die daarop wonen. De mens omgeven door de stralen van het lichtgroen hart . Wij krijgen de opdracht van God om goede rentmeester te zijn over de schepping. Een thema actueel
  Tekst Lucas 24; 29 "blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde"
  Behalve deze uitleg van mij hoop ik dat u en jullie als gemeente nog voldoende ruimte ervaart om er zelf van alles in te ontdekken.
  Ik hoop dat het kunstwerk daartoe uitnodigt en Inspireert.
  ds. Anne-Marie van der Wilt 2019

  Laatst gewijzigd: 18-okt-19