• Kerk
  • Rood
  • Orgel
Welkom op de website van de Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen.

Wij zijn een kleine gemeente.
Maar wel enthousiast.
Gelukkig horen we vaak dat de sfeer in de gemeente zich kenmerkt als: open, hartelijk en gastvrij.
Dat moet ook wel want er staat met grote letters op ons kerkgebouw: welkom. Dat staat er niet zomaar; wij geloven dat Jezus Christus ons leert dat bij God ieder mens welkom is. Dat welkom delen we graag en daarom is het ons doel een gastvrije gemeente zijn voor iedereen ongeacht achtergrond huidskleur of geaardheid.

In ons Mission Statement verwoorden wij hoe wij vorm willen geven aan ons geloof. Lees meer

Op zoek naar een nieuwe predikant!

Nadat we als wijkgemeente rond De Hoeksteen een keuze hebben gemaakt over onze toekomst, komt nu de vraag aan de orde hoe we de vacature in onze wijkgemeente willen gaan invullen. De wijkkerkenraad heeft daar in de afgelopen tijd over nagedacht en wil u graag meenemen in de denkstappen die zijn gezet. Een gemeenteavond om de gemeente te informeren en te horen vond plaats op woensdagavond 22 maart. Allen hartelijk dank voor uw inbreng. Binnenkort gaat de wijkkerkenraad hiermee aan de slag. U wordt op de hoogte gehouden.

Doccumenten uit de vorige fase: beleidsplan
Concept beleidsplan 2023-2028: Klik hier.
Concept geactualiseerde plaatselijke regeling: Klik hier.
Beleidsplan 2017-2022:. Klik hier.

Agenda

Zondag 28 mei Pinksterbrunch (na afloop dienst)
Dinsdag 30 mei Meditatieavond (aanvang 19:00 uur, inloop 18:45 uur) (afsluiting)
Vrijdag 9 juni Hoeksteenmaaltijd (Eten in de Hoeksteen (Samen eten met een diversiteit aan mensen uit kerk en buurt.) wel even aanmelden tot uiterlijk de voorafgaande zondag via een lijst in de kerk of aanmelden@hoeksteen.pkncapelle.nl (aanvang 18.00 uur, inloop 17.30 uur)

Actueel

Welkom bij de meditatieavonden
30 mei Meditatieavond (afsluiting) kerk open om 18:45, om 19.00 start de meditatie, na afloop is er gelegenheid voor een nagesprek bij de koffie, einde rond 21.00 uur.
In alle drukte van de samenleving zoeken we de oase van de stilte om rust en verdieping van het geloof te vinden. Om de stem van ons innerlijk te horen en iets van God op te vangen.
De avonden worden door de deelnemers geleid en hebben dit jaar als onderwerp: Psalmenl.
We oefenen ons in stil worden door een ontspanningsoefening te doen en vervolgens stil te zijn bij een Bijbelgedeelte. We doen dat met diverse vormen, de Lectio Divina, de schrijfmeditatie, of de beeldmeditatie.
De daadwerkelijke stilte duurt zo’n 15 minuten.
Iedereen is welkom om door mee te doen te kijken of het bij jou past.

Diaconaal Informatie Punt.

Een luisterend oor en een helpende hand van mens tot mens, van hart tot hart. De wereld van vandaag is zo ingewikkeld dat het soms moeilijk is de juiste weg er in te vinden. Voor wie moeite heeft….. Lees meer

Kinderclub De Hoeksteen .

Wanneer is het?
Vrijdag om de week (uitgezonderd de schoolvakanties) van 14:00 uur tot 15:30 uur.
Voor wie is het?
Voor kinderen van 3 tot en met 8 jaar, maximaal 20 kinderen
Wat doen we?
Er wordt geknutseld aan de hand van een thema of een mooi verhaal uit de bijbel verteld of uit een andere traditie; spelletjes doen, we zijn samen bezig in een goede sfeer met respect voor elkaar.
Ouders die mee willen helpen op de middagen zelf zijn van harte welkom!
Helaas is het na de corona-periode niet gelukt voldoende kinderen voor de club te interesseren. Voorlopig gaat de club niet door.

Liturgische kleden.

Tekst van A.M. van der Wilt op zondag 24 maart 2019 bij het in gebruik nemen van de antependia
PKN De Hoeksteen Capelle aan den IJssel 2019
Uitleg over het kunstwerk zoals verteld tijdens de kerkdienst bij de ingebruikname van de liturgische kleden: Lees meer

Jubileumboekje
Ter gelegenheid van 50 jaar De Hoeksteen is in 2018 een boekje uitgebracht met diverse herinneringen en een beschrijving van de kerk als gebouw. Dit boekje is nog te bestellen voor € 5,00 op: aanmelden@hoeksteen.pkncapelle.nl
U krijgt dan een e-mail over de wijze van bestellen en betalen. Voor mensen van buiten Capelle komen er porto en verpakkingskosten bij.

Taizé vieringen 2022-2023
Ook dit seizoen worden een aantal Taizé-vieringen gehouden in diverse kerken. Zie voor tijden en plaatsen de folder.
Luister naar hier naar een Taizélied Taizé 'Ubi Caritas', instrumentaal.
Hier een korte impressie van wat je kunt verwachten, als je naar een Taizédienst komt.
Extra ondersteuning van de zang is ook nieuw.
Iedereen kan nu meezingen bij bekende en voor hen nieuwe liederen
Informatie over het abonneren op de nieuwsbrieven uit Taizé vindt u op deze pagina. Lees meer ...

Wetenswaardigheden

Gedenkstenen
Klik op de foto voor een vergroting Een van de architecten van de Hoeksteen, Arie Stout uit Ridderkerk, heeft vorm gegeven aan twee open handen. Deze handen symboliseren de handen van God aan wie wij de overledenen overdragen.
Wanneer een gemeentelid overleden is wordt er in de kerkdienst van de zondag daarop een witte steen met de betreffende naam in deze handen gelegd.
Deze witte steen is een verwijzing naar Openbaring 2:17
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we al onze overledenen door hun naam te noemen en een kaars aan te steken. Voor deze dienst is ook de naaste familie uitgenodigd. Na afloop van de dienst worden steen en kaars aan de familie gegeven.
In 2022 valt deze zondag op 20 november.

Klik op de foto voor een vergrotingStiltecentrum
In de kerkzaal is een plekje ingericht dat uitnodigt er te gaan zittenen stil te worden. Er kan een lichtje aangestoken worden, er kan een gebed gelezen of in het boek geschreven worden.
Op vrijdagmorgen is de kerk open van 10:00 tot 12:00 uur en dan is er alle gelegenheid van deze stilteplek gebruik te maken.
Geloofskoffertje.

In onze kerk is een geloofskoffertje waar van alles in zit. Bijvoorbeeld: een bid-dobbelsteen, een paar kinderbijbels, een cd met liedjes, een geheugenspel en een dagboek voor tieners. Die koffer vindt het leuk om in een gezin met kinderen te gaan logeren. Zo’n 2 à 3 weken. In die weken kan alles wat in de koffer zit uitgeprobeerd worden. Wil je de koffer een keer in jullie gezin? Mail dan maar naar aanmelden@Hoeksteen.PKNCapelle.nl De koffer wordt dan gebracht en gehaald. Het is gratis en je hoeft ook geen lid te zijn van onze kerk.

Vrijdagmorgeninloop
Op vrijdagmorgen willen we een plaats van ontmoeting zijn. Er komen mensen van de voedselbank om hun pakketten op te halen. En er is een tafel waaraan een gastvrouw/heer koffie schenkt en een luisterend oor biedt. Wees welkom om elkaar te ontmoeten! De predikant is doorgaans op de vrijdagochtend vanaf 9:00 uur aan het werk in haar kamer in de Hoeksteen en iedereen die een luisterend oor nodig heeft mag haar storen. [Ds. Dora Hoekstra]

Stichting Hulp in Praktijk
Stichting HiP is een organisatie die kerkleden die op basis van hun talenten en capaciteiten hulp willen bieden aan mensen in nood in contact wil brengen met mensen met een hulpvraag. De diaconie van onze wijkgemeente participeert ook in HiP. Dat betekent dat u zich ook als hulpbieder aan kunt melden! Kijk voor meer informatie op :www.stichtinghip.nl

Terug naar de beginpagina klik hier

Laatst gewijzigd: 23-mei-23