• Kerk
  • Groen
  • Orgel
Welkom op de website van de Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen.

Wij zijn een kleine gemeente.
Maar wel enthousiast.
Gelukkig horen we vaak dat de sfeer in de gemeente zich kenmerkt als: open, hartelijk en gastvrij.
Dat moet ook wel want er staat met grote letters op ons kerkgebouw: welkom. Dat staat er niet zomaar; wij geloven dat Jezus Christus ons leert dat bij God ieder mens welkom is. Dat welkom delen we graag en daarom is het ons doel een gastvrije gemeente zijn voor iedereen ongeacht achtergrond huidskleur of geaardheid.

In ons Mission Statement verwoorden wij hoe wij vorm willen geven aan ons geloof. Lees meer.

Agenda

Vrijdag 19 juli Hoeksteenmaaltijd (Eten in de Hoeksteen (Samen eten met een diversiteit aan mensen uit kerk en buurt.) wel even aanmelden tot uiterlijk de voorafgaande zondag via een lijst in de kerk of aanmelden@hoeksteen.pkncapelle.nl (aanvang 18.00 uur, inloop 17.30 uur)

Actueel

Lichtpunt.
De pioniersgroep Lichtpunt is samengesteld uit leden van diverse PKN kerken in de wijk Middelwatering. De wijkkerkenraad van De Hoeksteen levert een belangrijke financiële bijdrage aan de activiteiten van deze groep. De groep wordt begeleid door de IZB. Lichtpunt werkt onder de verantwoordelijkheid van de AK van Capelle aan den IJssel. De uitvalbasis van deze groep is De Hoeksteen, deze kerk is mooi centraal in de wijk gelegen. Medio 2023 is er een pioniersplan en een subsidieaanvraag voor de pioniersgroep Lichtpunt bij de PKN ingediend. Thans worden de eerste activiteiten van het Lichtpunt georganiseerd. Het pioniersplan is op aanvraag beschikbaar. Er wordt gewerkt aan een eigen website.

Welkom bij de meditatieavonden
In alle drukte van de samenleving zoeken we de oase van de stilte om rust en verdieping van het geloof te vinden. Om de stem van ons innerlijk te horen en iets van God op te vangen. We oefenen ons in stil worden door een ontspanningsoefening te doen en vervolgens stil te zijn bij een Bijbelgedeelte. We doen dat met diverse vormen, de Lectio Divina, de schrijfmeditatie, of de beeldmeditatie. De daadwerkelijke stilte duurt zo’n 15 minuten.
De avonden worden door de deelnemers geleid en hebben dit jaar als onderwerp: Psalmen.
Iedereen is welkom om door mee te doen om te kijken of het bij jou past.
Kerk open om 18:45, om 19.00 start de meditatie, na afloop is er gelegenheid voor een nagesprek bij de koffie, einde rond 21.00 uur.

De diaconale maaltijd
Dat eten verbindt behoeft weinig woorden, dat is duidelijk. Om de 6 of 8 weken organiseert een kookgroep van vrijwilligers de maaltijd in de hal van ons kerkgebouw. Wat wij gaan koken, bakken of braden heeft te maken met het thema. Zo is op 27 oktober het thema Herfst. De vrijwilligers van binnen en buiten de kerkgemeenschap, zijn vrij in hun keuze wat ze willen maken.
Belangrijk: iedereen is welkom! En dat er animo voor is, zien wij terug in de aantallen gasten die op bezoek komen. Deze varieert van 35 tot 65 gasten per maaltijd. Hoogtepunt is de maaltijd met de Kerst; dan zijn alle stoelen bezet.
Wie zijn de gasten: Ouderen van onze kerk en inmiddels ook bezoekers van de Voedselbank. Een gemêleerd gezelschap waarbij gezelligheid en het gesprek naast het eten voorop staat.
De organisatie kent een vast model van organiseren. Ook de start en de sluiting zijn een vast onderdeel van onze maaltijd, waarin de bijbel centraal staat.

Taizé vieringen 2023-2024
Ook dit seizoen worden een aantal Taizé-vieringen gehouden in diverse kerken. Zie voor tijden en plaatsen de folder.
Luister naar hier naar een Taizélied Taizé 'Ubi Caritas', instrumentaal.
Hier een korte impressie van wat je kunt verwachten, als je naar een Taizédienst komt.
Extra ondersteuning van de zang is ook nieuw.
Iedereen kan nu meezingen bij bekende en voor hen nieuwe liederen
Informatie over het abonneren op de nieuwsbrieven uit Taizé vindt u op deze pagina. Lees meer ...

Wetenswaardigheden

Beleidsplan
De kerkenraad heeft het beleidsplan voor de periode 2023-2027 vastgesteld. Lees dit beleidsplan hier. [Scriba]

Liturgische kleden.
Tekst van A.M. van der Wilt op zondag 24 maart 2019 bij het in gebruik nemen van de antependia
PKN De Hoeksteen Capelle aan den IJssel 2019
Uitleg over het kunstwerk zoals verteld tijdens de kerkdienst bij de ingebruikname van de liturgische kleden: Lees meer

Gedenkstenen
Klik op de foto voor een vergrotingEen van de architecten van de Hoeksteen, Arie Stout uit Ridderkerk, heeft vorm gegeven aan twee open handen. Deze handen symboliseren de handen van God aan wie wij de overledenen overdragen.
Wanneer een gemeentelid overleden is wordt er in de kerkdienst van de zondag daarop een witte steen met de betreffende naam in deze handen gelegd.
Deze witte steen is een verwijzing naar Openbaring 2:17
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we al onze overledenen door hun naam te noemen en een kaars aan te steken. Voor deze dienst is ook de naaste familie uitgenodigd. Na afloop van de dienst worden steen en kaars aan de familie gegeven.
In 2023 valt deze zondag op 26 november.

Stiltecentrum

In de kerkzaal is een plekje ingericht dat uitnodigt er te gaan zitten en stil te worden. Er kan een lichtje aangestoken worden, er kan een gebed gelezen of in het boek geschreven worden.
Op vrijdagmorgen is de kerk open van 10:00 tot 12:00 uur en dan is er alle gelegenheid van deze stilteplek gebruik te maken.
Klik op de foto voor een vergroting

Jubileumboekje
Ter gelegenheid van 50 jaar De Hoeksteen is in 2018 een boekje uitgebracht met diverse herinneringen en een beschrijving van de kerk als gebouw. Dit boekje is nog te bestellen voor € 5,00 op: aanmelden@hoeksteen.pkncapelle.nl
U krijgt dan een e-mail over de wijze van bestellen en betalen. Voor mensen van buiten Capelle komen er porto en verpakkingskosten bij.

Vrijdagmorgeninloop
Op vrijdagmorgen willen we een plaats van ontmoeting zijn. Er komen mensen van de voedselbank om hun pakketten op te halen. En er is een tafel waaraan een gastvrouw/heer koffie schenkt en een luisterend oor biedt. Wees welkom om elkaar te ontmoeten! De predikant is doorgaans op de vrijdagochtend vanaf 9:00 uur aan het werk in haar kamer in de Hoeksteen en iedereen die een luisterend oor nodig heeft mag haar storen. [Ds. Dora Hoekstra]

Diaconaal Informatie Punt.

Een luisterend oor en een helpende hand van mens tot mens, van hart tot hart. De wereld van vandaag is zo ingewikkeld dat het soms moeilijk is de juiste weg er in te vinden. Voor wie moeite heeft….. Lees meer

Terug naar de beginpagina klik hier

Laatst gewijzigd: 14-jun-24

© Ontwerp Webmasters 2019